Teknisk service - indberetning, meldinger og eLog

Du kan her finde information om nyheder og teknisk status på indberetninger, meldinger og elektronisk logbog. 

Ny eLog version 10.1.7 specielt rettet mod Inmarsat satellit transmissionen

21. december 2018

Fiskeristyrelsen har 21. december 2018 frigivet eLog version 10.1.7, der er udviklet specielt med henblik på at sikre en forbedring af satellittransmissionen.
For at minimere og undgå problemer med satellittransmissionen vælges ”send altid til” EMEA (den nye Inmarsat satellit) under indstillingsmenuen i eLog applikationen.
Den nye eLog version har derudover primært opdaterede lister over farvande og nationer.

eLog version 10.1.7 kan hentes her:
https://fiskeriservice.fiskeristyrelsen.dk/ElogSupport/ApplicationInstallationServlet?version=10.1.7

Øvelsesversionen kan hentes her:
https://fiskeriservice.fiskeristyrelsen.dk/ElogSupport/ApplicationInstallationServlet?version=10.1.7-dummy

Hvis du oplever problemer med installationen af eLog version 10.1.7 kan Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC) kontaktes på telefon:
(+45) 72 18 56 09

I løbet af januar 2019 vil Fiskeristyrelsen frigive yderligere en eLog version, der udover ovenstående også vil indeholde forbedringer i forhold til rapportering af landingserklæringer m.m.

Alle abonnenter af Fiskeristyrelsens Indberetningsservice ønskes et godt nytår.