eLog og eLog dummy

Her har du mulighed for at downloade eLog version 10.1.7 og en dummy version 10.1.7 af den elektroniske logbog.

Version 10.1.7 afhjælper problem i forhold til satellit fejl med hensyn til valg af East Atlantic satellitten. Der kan og skal nu vælges ”send altid til” EMEA (den nye satellit) i indstillinger, hvorved udfald undgås. Versionen indeholder også rettelse af fejl ved korrektion af fangst i norsk farvand.

I dummy versionen kan du lære systemet at kende, uden transmissionsomkostninger, da data ikke sendes.

eLog Version 10.1.7

eLog dummy 10.1.7